Artikelen

Powerpoint presentatie van de lezing van Albert Vlug over Tycho Brahe op 2 oktober 2021.
Meer lezen
Niet iedereen kan een totale zonsverduistering meemaken; het verschijnsel, hoewel niet echt zeldzaam, heeft een uitgesproken plaatselijk karakter, omdat het telkens slechts over een smalle strook land zichtbaar is.
Meer lezen
Het onderstaande artikel komt uit Mededelingen AViN juli-aug 1979. Het betreft een stuk van E. Vreede over haar eerste ontmoeting met Rudolf Steiner.
Meer lezen
Der folgende Artikel wurde veröffentlicht in Märzheft 2019 von ‘Die Christengemeinschaft, Zeitschrift zur religiösen Erneuerung’. Wird es hier mit Erlaubnis des Autors und der Redaktion veröffentlicht.
Meer lezen
The article below has been published with permission of the author and editors of In beweging, the quarterly magazine of the Christian community in the Netherlands and Flanders.
Meer lezen
Het onderstaande artikel is geplaatst met toestemming van de auteur en van de redactie van In beweging, het kwartaalblad van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.
Meer lezen
‘Elk tijdperk in de geschiedenis heeft zijn eigen voorstelling van de hemelverschijnselen, zoals het ook zijn eigen kunst heeft. Kunstvorm en wereldbeeld zijn uitingen van een zielegesteldheid, die mensen van een bepaalde geschiedkundige periode kenmerkt’. - Uit ‘Zon, aarde en mens’ van Elisabeth Mulder
Meer lezen
Deels autoreferaat deels samenvatting van een lezing over dit onderwerp voor de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie op 5 september 1998 door drs. Bob Siepman van den Berg.
Meer lezen
Maandag 5 januari 2015, Riouwstraat 1, op de ledenavond in Den Haag door Mario Matthijsen.
Meer lezen
De oprichting op 11 september jl. vond 75 jaar en 11 dagen na het overlijden van Elisabeth Vreede en 17 jaar na de verschrikkelijke gebeurtenissen in o.a. New York, plaats. Tijdens de oprichting is daar bij de notaris ook even over gesproken en werd de ernst van het ogenblik opgemerkt.
Meer lezen