Bestuur

Bestuur:
Mario Matthijsen, voorzitter: mario@elisabethvreedeinstituut.nl;
Hans Boss, penningmeester: hans@elisabethvreedeinstituut.nl;
Silvia Rigters, secretaris: info@evreedeinstituut.nl.

De Raad van Toezicht:
Bob Siepman van den Berg; Frank Storm en Albert Vlug, voorzitter.

Adviescommissie:
Frank Spaan.

Het Bestuur vergadert een keer in de drie à vier weken. Het Bestuur, de Raad van Toezicht en de Adviescommissie komt een à twee keer per jaar bijeen.

Zoals te vinden is onder punt 6 van de statuten ontvangen bestuursleden geen beloningen. Uiteraard worden door hen gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor het te verrichten werk naar redelijkheid vergoed. Te denken valt hierbij vooral aan telefoonkosten en reiskosten. Hetzelfde geldt voor leden van de Raad van Toezicht en de adviescommissie voor die activiteiten die zij op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur uitvoeren.