Statuten

Artikel 1 - Naam, zetel en organen
 1.  De naam van de stichting is: Stichting Elisabeth Vreede Inst¡tuut.
 2. De stichting is gevestigd in de gemeente’s-Gravenhage.
 3. De stichting heeft de volgende organen:
  • het bestuur;
  • de raad van toezicht.
Artikel 2 - Doel
 1. De stichting heeft als doel
  • het bevorderen en doen van onderzoek op het gebied van de antroposofisch georiënteerde astronomie;
  • het verder ontwikkelen van een geesteswetenschappelijke methode op basis van de aanwijzingen van Elisabeth Vreede en Rudolf Steiner
   en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
   Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.