Elisabeth Vreede Archief


Het Elisabeth Vreede Archief is ontsloten door archivaris Guus Anschütz en bestaat uit o.a. : foto’s (o.a. eerste Mysteriedrama’s, eerste Goetheanum), brieven, voordrachten Steiner (ook ongepubliceerde voordrachten), Astronomische Rundschreiben, voordrachten Elisabeth Vreede en privé aantekeningen.
Het archief is volledig openbaar. Bij het gebruiken van de informatie uit het archief dient u de bron te vermelden. Voor gebruik bij publicatie graag persoonlijk contact opnemen met Frans Lutters. Het Elisabeth Vreede archief is niet volledig, er staan ook delen van het archief op bijvoorbeeld het Archiv am Goetheanum in Dornach.


In het archief is ook het zogeheten ‘Denkschrift’ uit 1935 aanwezig. Dit is het persoonlijk exemplaar van Elisabeth Vreede met in de kantlijn haar commentaar op de inhoud. Dit exemplaar wordt niet uitgeleend. Voor meer informatie kunt u naar de website van de Antroposofische Bibliotheek in Nederland. www.bibliotheekavin.nl en zoek bij collectie naar ‘Elisabeth Vreede Archief’.